AkademiaDeweloperFliperInwestorPośrednikZarządca

Udziały w nieruchomościach, znoszenie współwłasności – warsztat dla zaawansowanych. Kamienice.

Data rozpoczęcia szkolenia
21 czerwca 2024
Data zakończenia szkolenia
21 czerwca, 2024
Czas szkolenia
10 godzin
Poziom trudności
zaawansowany

[WARSZTAT DLA ZAAWANSOWANYCH]

Inwestowanie w udziały to zdecydowanie najbardziej dochodowy model funkcjonujący w obrocie nieruchomościami. Od zakupu niewielkiego ułamka, szybko możesz stać się właścicielem całej kamienicy. Potem już tylko wyodrębnienie lokali i sprzedaż albo poszczególnych z nich albo całość jako gotowiec.

Choć nie są to najłatwiejsze inwestycje, to przy znajomości przepisów prawnych i praktycznej strony tego typu transakcji gwarantują spektakularne zyski.

Inwestując w udziały lub kamienice – jeśli poznasz tą niszową i trudną tematykę:

 • nie masz wielu konkurentów,
 • możesz stosować różne strategie inwestycyjne i zarabiać na wiele sposobów
 • od bycia właścicielem niewielkiego udziału możesz stać się w niedługim czasie właścicielem całej kamienicy
 • flip na udziale zaskoczy Cię stopą zwrotu

Powodzenie inwestycji zależy od umiejętnego wykorzystywania przepisów, praktyki i kreatywności inwestora. Ten model inwestowania wymaga jednak eksperckiej wiedzy. I właśnie tą wiedzą prelegenci dzielą się z uczestnikami, pracując na konkretnych przykładach, aktach notarialnych i orzeczeniach sądowych.

To warsztat tylko dla zaawansowanych graczy.

 • Będziemy omawiać największe tajniki współwłasności, zarządu nieruchomością wspólną czy wychodzenia ze współwłasności.
 • Pracować będziemy nie tylko na kejsach dotyczących nieruchomości lokalowych.
 • Będziemy uczyć się jak znosić korzystnie współwłasność gruntów po to aby np. ominąć zapisy planów miejscowych.
 • Będziemy szczegółowo analizować struktury współwłasności, szacować ryzyko i czas konieczny do stworzenia gotowego inwestycyjnego produktu.

Podczas SZKOLENIA dowiesz się między innymi:

 • jak i kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa oraz jak wygląda sprawowanie zarządu?
 • jakie są problemy przy wydzielaniu lokali?
 • czym są części wspólne?
 • co w praktyce oznacza samodzielny lokal i z czym wiąże się ustanowienie odrębnej własność lokalu?
 • jak dokonać wyodrębnienia lokali pomimo tego, że plan miejscowy podziału nie dopuszcza?
 • jak wyodrębniać lokale w domach jednorodzinnych, bliźniakach i kamienicach?
 • co oznacza stan zastany i kiedy można sprzedać mieszkanie poniżej 25 m2?
 • jak wyodrębnić maksymalna ilość mieszkań zgodnie z prawem?
 • jak zrobić due deligence struktury współwłasności
 • kiedy wchodzić w temat, a kiedy nie tykać
 • jak szybko zmienić model inwestycyjny gdy „trup” wyjdzie z szafy
 • jak maksymalizować zyski
 • jak negocjować, bezpiecznie współinwestować
 • jak współpracować z konserwatorem zabytków
 • jak uporać się z uciążliwymi lokatorami
 • jak poradzić sobie z kłopotliwym współwlaścicielm

Żadnych akademickich wywodów. Tylko czysta praktyka!

app_registration

Analizy przepisów prawnych

design_services

Kreowania wartości nieruchomości

groups

Wyodrębniania nieruchomości

query_stats

Oceny opłacalności inwestycji

post_add

Redagowania i weryfikacji dokumentów

library_add_check

Sposobów zarządu w kamienicach i wspólnotach

 1. Wybór opcji generowania zysku.
 2. Ocena ryzyka i ocena opłacalności inwestycji.
 3. Zabezpieczenie dochodu na czas trwania skupowania udziałów / oczekiwania na zniesienie współwłasności.
 1. Check lista do weryfikacji.
 2. Kiedy odpuścić.
 3. Szacowany czas na uregulowanie stanu prawnego
 1. Jak szukać:
 • udziałów od spadkobierców
 • udziałów od byłych małżonków
 • jak znaleźć oferty sprzedaży kamienic
 1. Przedstawienie narzędzi do wyszukiwania okazji.
 2. Księga wieczysta jako źródło pozyskiwania ofert.
 3. Jak dotrzeć i jak rozmawiać z udziałowcem.
 1. Udziały w spadku.
 • zakup udziału w przedmiocie należącym do spadku
 • zakup spadku
 • zakup roszczenia o zachowek
 • zakup udziału w trakcie trwania postępowania o dział spadku
 • zaliczanie darowizn  na poczet masy spadkowej – ryzyka ustalenia nierównych udziałów
 • bezskuteczność rozporządzenia udziałem – 1036 k.c. w kodeksie i w praktyce
 1. Udziały po rozwodzie
 • zakup udziału po rozwodzie
 • zakup udziału po podziale majątku
 • istota winy przy rozwodzie
 • czynniki wpływające na możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • podział majątku wspólnego, umowny, sądowy
 • procedura sądowa przy podziale majątku i rozliczenia pomiędzy byłymi małżonkami i ich wpływ na interesy nabywcy udziałów
 • nabycie udziału w nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym
 1. Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na obrót udziałami
 1. Przesłanki skargi pauliańskiej.
 2. Procedura sądowa
 1. Jak licytować wierzytelnością.
 2. Procedura nabycia wierzytelności
 1. Wyzysk, odpowiedzialność za błąd co do ceny.
 2. Procedura w przypadku postepowań sądowych o uznanie czynności za bezskuteczną (unieważnianie aktów notarialnych).
 3. Brak świadomości i swobody jako przesłanka do uznania sprzedaży udziałów za nieważną.
 1. Wydzielenie działki przez zniesienie współwłasności wbrew ustaleniom MPZ.
 2. Objęcie w posiadanie gruntu – przesłanki.
 3. Zasiedzenie udziału w gruncie.
 4. Szczegółowa analiza znoszenia współwłasności gruntów.
 1. Potencjał inwestycyjny kamienic i udziałów na przykładzie konkretnych nieruchomości.
 2. Wymogi prawne dotyczące prac budowlanych i remontowych.
 3. Czynniki wpływające na opłacalność inwestycji.
 4. Posiadanie. Ochrona lokatorów. Eksmisje w praktyce.
 5. Nabycie udziałów krok po kroku, a następnie całej kamienicy.
 6. Zarząd i korzystanie z nieruchomości. Podział quoad usum.
 7. Zniesienie współwłasności w kamienicy.
 8. Zasiedzenie udziału.
 9. Podział do korzystania ( quoad usum ) i skutki jego ustalenia.
 10. Zapisy w aktach notarialnych i ich skuteczność w praktyce.
 11. Finansowanie zakupu kamienicy. Inwestor zewnętrzny czy kredyt.
 12. Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych.
 13. Umowy przedwstępne i rezerwacyjne zakupu udziałów w kamienicach – jak redagować i na jaki czas i pod jakimi warunkami zawierać?
 14.  Jakie formalności urzędowe kreują sukces projektu?
 15. Przykłady działań inwestycyjnych na podstawie trzech kamienic z Poznania.
 1. Stan zastany. Jak wyodrębnić lokale poniżej 25 m2?
 2. Inwentaryzacja.
 3. Maksymalne wykorzystanie metrażu. Możliwość zmian kubatury budynku.
 4. Współpraca z konserwatorem zabytków.
 1. Rozbiórka budynku.
 2. Legalizacja samowoli budowlanej.
 3. Opróżnianie budynku i eksmisje z uwagi na konieczność wykonania remontu.
 4. Zezwolenie sądu na wykonanie czynnościprzekraczających zarząd zwykły. Plan na „obstrukcyjnego” współwłasiciela.
 5. Badanie struktury współwłasności jako kluczowy element przed podjęciem decyzji zakupowej,
 6. Analiza ryzyka.
 1. Wspólnoty mieszkaniowe.
 2. Podział fizyczny nieruchomości.
 3. Samodzielność lokalu.
 4. Wyodrębnianie lokali.
 5. Zarządzanie nieruchomością wspólną.
 6. Zarządca nieruchomości. Zarządca sądowy.
 7. Rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami.
 1. Umowne.
 2. Sądowe.
 3. Spłaty i dopłaty.
 4. Pożytki i korzyści.
 5. Rozliczenia nakładów.
 6. Odpowiedzialność za długi współwłaściciela.
 7. Remonty, czynności zarządu zwykłego i przekraczające zarząd zwykły
 1. Powiernicze nabycie udziałów w nieruchomości. Umowa nabycia fiducjarnego. Zalety i wady.
 2. Zakup udziałów od syndyka. Co z hipoteką.
 3. Zakup udziałów od komornika.
 4. Wprowadzenie w posiadanie przez komornika i syndyka.
 1. Najbardziej dochodowe transakcje kupna i sprzedaży udziałów.
 2. Ryzyka przy inwestowaniu w udziały.

NIE WIERZ NAM NA SŁOWO, SPRAWDŹ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW i ABSOLWENTÓW.

Szkolenia dla rynku nieruchomości

1
różnych szkoleń
1
absolwentów
0%
praktyki

Zaufali nam

Elżbieta Liberda

Elżbieta Liberda – radca prawny – specjalizacja: prawo nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego, Biura Nieruchomości i spółek inwestycyjnych.

Przeprowadza przedsiębiorców przez proces inwestycyjny, bazując na wieloletnim doświadczeniu wynikającym z tysiąca przerobionych w PRAKTYCE nieruchomościowych spraw.
Pomysłodawczyni i organizatorka Akademii Prawa Nieruchomości.

Instagram
YouTube
LinkedIn

Damian Kleczewski

Inwestor na rynku nieruchomości od 2010 r.

Specjalizuje się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych w kamienicach. Planuje i wyznacza strategie działań remontowych, podatkowych i optymalizacyjnych.

Doradza innym jak mogą dzięki nieruchomościom zabezpieczyć swoją rodzinę i zyskać cenny czas.

Radek Jankowski

Inwestor na rynku nieruchomości od 2010 r. Ekspert w zakresie dywersyfikacji portfela i inwestycji zagranicznych. Od 2010 r. aktywnie działający na rynku niemieckim, gdzie przez ostatnie 3 lata kupił w ramach grupy kapitałowej Mckinley AG nieruchomości za ponad 100 mln EUR.

Bartłomiej Beta

CEO Polish Investor Club w Irlandii. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczony przedsiębiorca, który od 8 lat prowadzi w Irlandii z sukcesem własną firmę. Od 3 lat inwestuje zarobione środki w nieruchomości w Polsce i w Irlandii powiększając tym samym swój kapitał o 70-80% przy każdej przeprowadzonej inwestycji jakiej się podejmuje.

Specjalista procesu deweloperskiego.

Łukasz Łuczyński

Pasjonat skomplikowanych sytuacji prawnych, sprawny negocjator, uwielbiający układać struktury organizacyjno-prawne pod projektowane inwestycje w nieruchomości.

Ulubione powiedzenie: daj mi nieruchomość z problemem – a wykreuje z tego dochód. Z długiem zabezpieczonym hipoteką i nieruchomościami związany zawodowo od kilkunastu lat – od działek, przez mieszkania i domy, do pałaców.

Kup teraz

7642,00 

Inne nasze szkolenia

Flip na gruncie. Podziały nieruchomości gruntowych.

19 kwietnia, 2024

7642,00 

Masz pytania?

Zadzwoń 509 782 009 lub zostaw nam do siebie kontakt – wrócimy do Ciebie z odpowiedzią.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki

Inne szkolenia które mogą Cię zainteresować.

Akademia Prawa Nieruchomości

01.2024 - 06.2024

39848,00 

Dokumentacja w agencji nieruchomości.

25 marca 2024

3500,00 

Najem i podnajem lokali. Kwatery pracownicze.

1 marca 2024

3890,00